"Do you have children of your own?"

แปลว่า:คุณมีลูกของตัวเองไหม

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

คุณมีลูกเป็นของตัวเองไหม


https://www.duolingo.com/profile/docgy

ไม่มีคนไทยคนไหนเขียนแบบนี้ มีแต่จะถามว่า คุณมีลูกไหม


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

You คุณไม่ใช่เธอ


https://www.duolingo.com/profile/vG8j7

ต้องตอบอย่างไรถึงจะถูกแนะนำหน่อย​ ไปต่อไม่ได้จะเลิกเล่นแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะจัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย