Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Your dog is here."

แปลว่า:หมาของคุณอยู่ที่นี่

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

ของคุณไม่ใช่ของเธอแก้ไขด้วยตัวเลือกผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nizar187684

หมาของคุณอยู่ที่นี่ กับหมาของคุณอยู่นี่ คำตอบมันเหมือนกันครับพี่ครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา