1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The farm has turned into a r…

"The farm has turned into a restaurant."

Dịch:Trang trại đã trở thành một nhà hàng.

September 14, 2017

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tay__To

the farm has become a restaurant. được ko nhỉ mọi người.


https://www.duolingo.com/profile/luc200600

sao chỉ thiếu 1 dấu cách lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/VanToanNgu

Thì liền nhau giống tiếng Việt


https://www.duolingo.com/profile/hocgap

Tại sao trả lời đúng hết mà vẫn sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu