Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The farm has turned into a restaurant."

Dịch:Trang trại đã trở thành một nhà hàng.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tay__To

the farm has become a restaurant. được ko nhỉ mọi người.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/luc200600

sao chỉ thiếu 1 dấu cách lại sai nhỉ

1 năm trước