"Do you have a TV?"

แปลว่า:คุณมีทีวีมั้ย

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เฉลยผิดนะต้องเป็นคุณ


https://www.duolingo.com/profile/Icezy0217

มั้ย??? ต้องไหมรึเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/iFaung

ไหม not มั๊ย


https://www.duolingo.com/profile/snook733859

You ต้องแปลว่าคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย