"Do you have a TV?"

แปลว่า:คุณมีทีวีมั้ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

เฉลยผิดนะต้องเป็นคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Icezy0217

มั้ย??? ต้องไหมรึเปล่าคะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

ไหม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/snook733859

You ต้องแปลว่าคุณ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย