"ฝนตกเมื่อวานนี้"

แปลว่า:It rained yesterday.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chanya957089

เมื่อวานนี้ฝนตก กับฝนตกเมื่อวานนี้ ความหมายไม่ต่างกัน ทำไมพิมพ์ yesterday is rained ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย