"เด็กผู้หญิงหลายคนดื่มน้ำ"

แปลว่า:The girls drink water.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

ทำไมในเฉลยดื่มไม่เติมs

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JosaveArtP

เด็กหลายคนครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย