Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is going to sell fruit."

Dịch:Cô ấy sẽ bán trái cây.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamthuyng3

Chị ta sẽ bán quả . Không phải hoa quả

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

Chị ấy sẽ bán cam bưởi ahihi

10 tháng trước