"They will use her hat."

แปลว่า:พวกเขาจะใช้หมวกของเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

พวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

พวกเธอ ,??

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย