"They will use her hat."

แปลว่า:พวกเขาจะใช้หมวกของเธอ

September 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

พวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

พวกเธอ ,??


https://www.duolingo.com/profile/RuangkaoRu

สรุปคำตอบที่ถูกต้องคืออันไหนอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย