Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He says what?"

แปลว่า:เขาพูดอะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Apple383985

ที่ถูกต้องเป็น What is he say? ไม่ใช่เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา