Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He says what?"

แปลว่า:เขาพูดอะไร

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Apple383985

ที่ถูกต้องเป็น What is he say? ไม่ใช่เหรอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา