"Is it far from here?"

แปลว่า:มันไกลจากที่นั่นไหม

September 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BogamB

here = ที่นี่ there = ที่นั่น

please check your question again.


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

here=ที่นี่ ????


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

มันไกลจากที่นี่ไหม


https://www.duolingo.com/profile/Sarunv

มันไกลจากที่นี่ไหม


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

คำตอบมั่วอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Aob599677

ที่นี่ป่ะคับ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

โปรแกรมผิดเยอะจัง มันน่าเบื่ออ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NuchsaraYu

here = ที่นี่ there = ที่นั่น


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

From there or here ?


https://www.duolingo.com/profile/suWA69

หรือว่า เจตนาให้ผู้ฝึกรู้ว่า คำแปลไม่ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/Penna447600

ที่นี่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย