"From the start"

แปลว่า:ตั้งแต่การเริ่มต้น

September 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

จากจุดเริ่มต้น หน้าจะได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย