"Tôi ở đây để thắng và tôi sẽ thắng ."

Dịch:I am here to win and I am going to win.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hapule

'I am here to win and I will' cũng đúng mà ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Ok, I also think so!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

Nhưng về ý nghĩa thì "going to" thể hiện sự chắc chắn, còn" will "chỉ thể hiện suy nghĩ vừa mới nảy ra.

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.