"Tôi ở đây để thắng và tôi sẽ thắng ."

Dịch:I am here to win and I am going to win.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hapule

'I am here to win and I will' cũng đúng mà ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Ok, I also think so!

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.