Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ở đây để thắng và tôi sẽ thắng ."

Dịch:I am here to win and I am going to win.

0
10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hapule

'I am here to win and I will' cũng đúng mà ad

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Ok, I also think so!

0
Trả lời7 tháng trước