Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã không nghe thấy bạn."

Dịch:I did not hear you.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bibi_lilama

I was not hear you không đc à bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 19
  • 12
  • 3
  • 36

Không được nha bạn, trừ các cấu trúc câu đặc biệt như dạng bị động, dạng thì (hiện tại/quá khứ,..) tiếp diễn ra, một câu không được có hai động từ nha bạn.

1 năm trước