Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Read what you like."

แปลว่า:อ่านอะไรที่คุณชอบ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9ijC1

ก็แปลเหมือนกันทำไมบอกว่าผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา