"Read what you like."

แปลว่า:อ่านอะไรที่คุณชอบ

September 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9ijC1

ก็แปลเหมือนกันทำไมบอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย