Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Read what you like."

แปลว่า:อ่านอะไรที่คุณชอบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9ijC1

ก็แปลเหมือนกันทำไมบอกว่าผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา