"Readwhatyoulike."

แปลว่า:อ่านอะไรที่คุณชอบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9ijC1

ก็แปลเหมือนกันทำไมบอกว่าผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย