"Theymixwaterandmilk."

แปลว่า:พวกเขาผสมน้ำและนม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Back714620

ผมว่าผมตอบถูกแต่ทำไมไม่ถูก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย