"They mix water and milk."

แปลว่า:พวกเขาผสมน้ำและนม

September 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Back714620

ผมว่าผมตอบถูกแต่ทำไมไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย