Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Yesterday we walked to the airport."

Dịch:Hôm qua chúng tôi đã đi bộ ra sân bay.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lenguyenvu81

Ngày hôm qua chúng tôi đã đi bộ ra sân bay

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

chúng tôi đã đi bộ đến sân bay hôm qua sao lại sai nhỉ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Eu0Z0t

ngày hôm qua chúng tôi đã đi bộ đến sân bay: mà sai ak

1 tháng trước