"We are going to be in Spain."

Dịch:Chúng tôi sẽ ở Tây Ban Nha.

September 18, 2017

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ALucyPhan

Thay thế "be" thành "stay" được phải không mod?

September 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Không được nha bạn, nghĩa của nó sẽ bị thay đổi:

  • We are going to be in Spain. / Chúng tôi sẽ Tây Ban Nha. (Chúng tôi sẽ có mặt tại Tây Ban Nha).

"Be" được hiểu theo nghĩa có mặt/ hiện diện (tại một địa điểm nào đó).

  • We are going to stay in Spain. / Chúng tôi sẽ ở lại Tây Ban Nha. (Chúng tôi đã ở Tây Ban Nha, và chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại Tây Ban Nha, không rời khỏi Tây Ban Nha nữa.
October 4, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.