Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to be in Spain."

Dịch:Chúng tôi sẽ ở Tây Ban Nha.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 20
 • 20
 • 17
 • 16
 • 15
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 258

Thay thế "be" thành "stay" được phải không mod?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Không được nha bạn, nghĩa của nó sẽ bị thay đổi:

 • We are going to be in Spain. / Chúng tôi sẽ Tây Ban Nha. (Chúng tôi sẽ có mặt tại Tây Ban Nha).

"Be" được hiểu theo nghĩa có mặt/ hiện diện (tại một địa điểm nào đó).

 • We are going to stay in Spain. / Chúng tôi sẽ ở lại Tây Ban Nha. (Chúng tôi đã ở Tây Ban Nha, và chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại Tây Ban Nha, không rời khỏi Tây Ban Nha nữa.
10 tháng trước