Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã quyết định ăn."

Dịch:We had decided to eat.

10 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 13
  • 94

Sao không dùng được 'eating' mà phải dùng 'to eat'.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Vì theo ngữ pháp là như vậy nha bạn: decide to do something có nghĩa là quyết định làm việc gì. Không có cấu trúc decide + V-ing nha bạn. Và nếu bạn có áp dụng cấu trúc decide something, "eating" (việc ăn - sth) trong trường hợp này được coi như là một Gerund đi nữa, cũng không phù hợp về nghĩa nha bạn, vì nó sẽ dịch ra là "Chúng tôi/Chúng ta đã quyết định việc ăn." nghe nó kì kì bạn à.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/baovip03

tại sao we have decided to eat sai ? hành động ăn này không xác định thời gian trong quá khứ mà ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Đồng cảm với bạn này. Why?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/RubikQucAn

had là gì vậy?

6 tháng trước