"Chúng tôi đã quyết định ăn."

Dịch:We had decided to eat.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 23
  • 12

Sao không dùng được 'eating' mà phải dùng 'to eat'.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 3
  • 70

Vì theo ngữ pháp là như vậy nha bạn: decide to do something có nghĩa là quyết định làm việc gì. Không có cấu trúc decide + V-ing nha bạn. Và nếu bạn có áp dụng cấu trúc decide something, "eating" (việc ăn - sth) trong trường hợp này được coi như là một Gerund đi nữa, cũng không phù hợp về nghĩa nha bạn, vì nó sẽ dịch ra là "Chúng tôi/Chúng ta đã quyết định việc ăn." nghe nó kì kì bạn à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baovip03

tại sao we have decided to eat sai ? hành động ăn này không xác định thời gian trong quá khứ mà ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Đồng cảm với bạn này. Why?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/RubikQucAn

had là gì vậy?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.