Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธออยู่ที่งานสัมมนา"

แปลว่า:She is at a conference.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/leobeerzaa

ทำไมใช้คำว่า conference แปลว่างานสัมมนา ทั้งๆที่ถ้าแปลตรงตัว Conference แปลว่าประชุม ส่วนสัมมนา ใช้ Seminar ตรงตัวกว่า

"She is at the seminar"

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

conference แปลว่า ประชุม ในสำนวนไทยครับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา