"เธออยู่ที่งานสัมมนา"

แปลว่า:She is at a conference.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/leobeerzaa

ทำไมใช้คำว่า conference แปลว่างานสัมมนา ทั้งๆที่ถ้าแปลตรงตัว Conference แปลว่าประชุม ส่วนสัมมนา ใช้ Seminar ตรงตัวกว่า

"She is at the seminar"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

conference แปลว่า ประชุม ในสำนวนไทยครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย