"I am happy!"

แปลว่า:ฉันมีความสุข

September 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

ผมเป็นสุข ผมมีความสุขน่าจะโอเคกว่านะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย