1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เยาวชนพวกนี้กินในสวนนี้"

"เยาวชนพวกนี้กินในสวนนี้"

แปลว่า:These youth eat in this garden.

September 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

เยาวชนพวกนี้เป็นพหูพจน์แต่ใช้the youth

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย