"Everything is ready for the start."

แปลว่า:ทุกอย่างพร้อมสําหรับการเริ่มต้น

September 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/toong4

ตอบเหมือนคำตอบ แต่ไม่ถูก

September 20, 2017

https://www.duolingo.com/NongnapatK

ตอบถูกแล้ว

September 25, 2017

https://www.duolingo.com/toong4

ทุกอย่างพร้อมสำหรับการเริ่มต้น

September 26, 2017

https://www.duolingo.com/wiwatsi

ตอบถูกแล้ว

October 7, 2017

https://www.duolingo.com/Dao388326

จะผ่านไปได้ไงคะ

October 26, 2017

https://www.duolingo.com/LeeToshite

ต้องพิมพ์คำว่า "สำ" แบบนี้ครับ ส + ํ + า ส สํ สํา แล้วจะผ่านครับ

ทุกอย่างพร้อมแล้วส ํ าหรับการเริ่มต้น

October 28, 2017

https://www.duolingo.com/LeeToshite

ต้องพิมพ์คำว่า "สำ" แบบนี้ครับจึงจะผ่าน ส เสือ ํ (หยาดน้ำค้าง) สระอา คือ ส ส ํ ส ํ า

ทุกอย่างพร้อมส ํ าหรับการเริ่มต้น

October 28, 2017

https://www.duolingo.com/qNhD8

งงงงง

June 13, 2018

https://www.duolingo.com/Dew695621

พิมพ์ ส, และตัว ํ นี้อยู่หลังธ.ธง. แล้วค่อยพิมพ์สระ. า คนแปลเอาภาษาบาลีมาให้ใช้ตลอด55

February 24, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย