Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You work hard."

แปลว่า:คุณทำงานหนัก

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hFFb7

คุณทำงานหนัก ตอบถูกแต่ให้ผิด คืออะไร

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา