"Thewomaneats."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้กิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhL5MB1t8WJ

hijo de puta

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ccJ28

hi

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย