1. Forum
 2. >
 3. Topic: Czech
 4. >
 5. "The rooms in these hotels ar…

"The rooms in these hotels are too dirty."

Translation:V těchto hotelech jsou pokoje příliš špinavé.

September 20, 2017

20 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ken55414

What's wrong with: V těchto hotelech pokoje jsou příliš špinavé


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

Wrong position of 'jsou'


https://www.duolingo.com/profile/butterfly604479

I thought that the positioning counted within clauses. I also tried the same version as ken55414, as I thought "V techto hotelech," was the first phrase and then within the second phrase the jsou could go in second position (as in the phrase - Ty pokoje jsou příliš špinavé - used by VladaFu in a comment below this). Apparently with this sentence that's not the case, since the jsou evidently needs to go directly after the "V techto hotelech" but I don't really understand why.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

"I thought that the positioning counted within clauses." Yes, there is only one clause here.

Jsou is not a strict clitic when not a past tense auxiliary but it still sounds much better in the second position here.


https://www.duolingo.com/profile/butterfly604479

Thanks - I was overcomplicating things.


https://www.duolingo.com/profile/ken55414

Thanks for reminding me


[deactivated user]

  "Pokoje v těchto hotelech jsou příliš špinavé," was marked wrong. Is it wrong?


  https://www.duolingo.com/profile/kacenka9

  Nope. It is correct. Edited


  https://www.duolingo.com/profile/jenda48

  Díky za češtinu i s lingotem. To je česká věta


  https://www.duolingo.com/profile/jenda48

  Ještě pridam. "V těchto hotelech jsou příliš špinavé pokoje". To nebere. V jazyku českém jsem se učil, že přídavné jméno stojí před podstatným jménem jehož vlastnost blíže určuje, ať je to podmět nebo předmět větné skladby. Výjimka byla pro technické názvy, názvosloví, jako příklad byly uváděny názvy chemikálií, "kyselina sírová" nikoliv sírová kyselina. A v dalším technickém názvosloví. To bylo v roce 1961. Tak se to tedy změnilo? Ale je to po Jiráskovi a Božce. Nebo bez slůvka "too" - "příliš" by pak ta věta byla přijatelná? Jinak bych chápal překlad od WillBenis1 jako nejvěrnější a umožňující shodný zpětný překlad do angličtiny, což Duo uvádí jako jedno z kritérií při posuzování.


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  Ale toto přeci není obyčejný přívlastek, toto je normální použití spony "pokoje jsou špinavé".


  https://www.duolingo.com/profile/jenda48

  Dobře. Ptám se, je výše navržený překlad přijatelný, nebo nikoliv? Pravidlo SVOMPT o slovnim pořádku, jak jej chápu, by mne vedla k anglické větě "The rooms are too dirty in these hotels" nebo to je také špatně? Chci tomu porozumět, abych se vyvaroval chyb v obdobných situacích, proto se ptám.


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  Vždyť to Kačka napsala, že ten Willův je dobře. A tenhle váš překlad je taky dobře.


  https://www.duolingo.com/profile/jenda48

  Ano, díky, ale často se stává, že to přesto není bráno. To e již stalo mnohokrát. Není moc příjemné dávat překlady, byť správné, které nejsou v portfoliu odpovědí Duem přijímaných. Minimálně to zdržuje.Já se do této konkrétní diskuze dostal rovněž tímto způsobem. Existuje pro mne, jako účastníka kurzu, dostat se k přijímaným překladům? Třeba že bych zvolenou větu zkopíroval a vložil do samostatné větve Duolinga?


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  Není to možné. Pouze to někdy můžeme na vyžádání zkopírovat do diskuse, ale stejně to bude brzy neaktuální. Správný postup je reportovat, když to nevezme právný překad.

  Zde je těch vět nyní 721, nechce se mi je sem všechny dávat.


  https://www.duolingo.com/profile/jenda48

  To se nedivím. Jen si myslím, že je škoda, že ta možnost, byť samostatnou větví Duolinga, není. Tak díky.


  https://www.duolingo.com/profile/Weltreisender

  Why would 'místnosti' not be acceptable here?


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  Hotel rooms are generally pokoje https://forum.duolingo.com/comment/26035498 I don't think the sentence refers to utility rooms, but someone might disagree.


  https://www.duolingo.com/profile/a-m-j

  What is wrong with "Ty pokoje v těchto hotelech jsou příliš špinavé"?


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  It sounds really strange in Czech.

  ty pokoje points to some particular rooms

  Just: "Ty pokoje jsou příliš špinavé." would be perfectly fine.

  ty pokoje v těchto hotelech seems overdetermined. Like if you had a list of dirty rooms in these hotels. But then it would rsther be "tyto pokoje".

  Mind you, this (accept "the" or not, require "ten, ty" or not) is a topic of frequent discussions among the native speakers here and it is often very unclear. Perhaps someone else will find your sentence OK. Perjsps as a colloquial pronoun similar to "TO počasí je dneska špatné." instead of "Počasí je dneska špatné."

  Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.