Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We currently do not have water."

แปลว่า:ปัจจุบัน พวกเราไม่มีน้ำ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PhanMills

คือแปลแล้วไม่ถูก งง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา