1. Forum
 2. >
 3. Topic: Czech
 4. >
 5. "ten velký hrad"

"ten velký hrad"

Translation:that large castle

September 20, 2017

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/PiotrBolig

This large castle not accepted. Should be? If not how can it be translated?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

tento/tenhle/tenhleten velký hrad


https://www.duolingo.com/profile/parterowy

All dictionaries I've seen translate "ten" as this or that. Why it's different here?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

There are 8 dictionary meanings of the ten demonstrative. Any dictionary that just translates it as the or that or this must inherently simplify the complexity.

ten m (j. 2. toho, 3. tomu, 4. toho /živ./, ten /než./, 6. tom, 7. tím), ta ž (j. 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou), to s (j. 2. toho atd., 4. to), mn. ti m (živ.), ty m (než.) a ž, ta s (4. ty m, ž, ta s, dále pro všechny rody: 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi /ale těma rukama, očima ap./) zájm. ukaz.

 1. odkazuje (s význ. identifikace, upozornění ap.) k osobě n. věci, o kt. byla n. bude řeč n. kt. se vyrozumívá ze souvislosti: byl jeden král a ten (král) měl tři syny; kam jsi dala ty peníze?; (souvzt. s kdo, který ap.) hrstka těch, kdo (kteří) vytrvali; kdo lže, ten krade (pořek.); čím (je) starší, tím (je) hloupější

 2. s význ. zdůraznění (při 3. st., vytčeném větném členu ap.): nesnese ani tu nejmenší bolest; hovor. takhle řízek, ten by si dal; často expr. (jako výraz zaujetí mluvčího, s význ. vytýkacím ap.): ta (holka) se má!; to sluníčko dnes hřeje!; co budeme dělat v tom horku? v takovém; té hanby!; v růz. spoj.: být toho názoru; dejme tomu, že ...

 3. (ve spoj. s čas. výrazem) poukazuje k čas. úseku, o kt. jde v kontextu: v tu chvíli už tam nebyl; v tom roce, měsíci; souvzt. od toho okamžiku, kdy ...

 4. ukazuje (oslabeně) na přítomnou (blízkou či vzdálenější) osobu n. věc: kdo je ten pán a co tu chce?; kam s tím kufrem?; ten obraz u okna je originál; hovor. dejte mi kilo těch jablek

 5. ve dvojici ten — onen; ten — ten ap. jeden — druhý: je lhostejné, přijde-li ten či onen

 6. v růz. spoj.: ten samý hovor. tentýž; ten který (i tenkterý) příslušný; nějaký ten hovor. ne ve velké, ale ani ne v malé míře: nějakou tu korunu už máme našetřenou; ten a ten zastupuje urč. konkr. pojmenování: já jsem ta a ta; přijď ten a ten den; u zpodst. příd., přivl. zájmen ap.: ty jsi ten pravý; ti druzí, ostatní; přiveď toho svého (manžela)

 7. jen to odkazuje n. ukazuje všeobecně n. souhrnně: to je pravda; kam to (všechno) dáme?; to je to nejmenší; (souvzt.) má to, co chtěl; v růz. spoj.: kromě, podle, v důsledku toho; naproti tomu, po tom všem; co je ti do toho?; do toho! (povzbuzování); expr. to je toho! (pohrdání, znevažování)

 8. (jako tzv. neurč. podmět) označ. neznámou skutečnost: trhlo to s ním ♦ byl ten tam (i tentam) pryč, zmizel; jde to s ním z kopce

"This" as a translation might be acceptable in some of those. Not really here.


https://www.duolingo.com/profile/ArashSanto

Hrad is pronounced like Hrat. Meaning "t" instead of "d". Did anyone else notice this?


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

Final voiced consonants often change to unvoiced. So final d -> t, b -> p, h -> ch etc.


https://www.duolingo.com/profile/UnaKadav1

velký can't be huge?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Huge is more than just big. In Czech it can be obrovský.


https://www.duolingo.com/profile/Skari91

Big and large are synonymous


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas

Hi, what's the point of your comment exactly?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.