Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"So, how are you?"

แปลว่า:แล้วคุณเป็นยังไง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MinnyRang

ตอบว่า "แล้วคุณเป็นอย่างไร" เป็นคำตอบที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยมากกว่า "แล้วคุณเป็นไง" ซึ่งเป็นภาษาพูด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PakiBoonyo

เห็นด้วยค่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา