Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"มันไม่ได้เป็นของพวกเรา"

แปลว่า:It is not ours.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/6E9D1

แล้วผมผิดอะไร???????

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา