Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"มันไม่ได้เป็นของพวกเรา"

แปลว่า:It is not ours.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/6E9D1
6E9D1
  • 14
  • 18

แล้วผมผิดอะไร???????

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา