"We eat a green fish."

แปลว่า:พวกเรารับประทานปลาสีเขียว

September 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mie108927

ตกลง eat จะเป็นกินหรือรับประทาน ไม่ควรจะมีคำตอบที่ตายตัวหนึ่งเดียว ในเมื่อมันแปลได้หลายอย่าง


https://www.duolingo.com/profile/iPangPond

นี้ๆ คำว่า dressเหมือน กัน เด่วจะเป็นชุด เด่วเป็นแต่กระโปรง มีอีกหลายอันเลย


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

กินมีความหมายเหมือนรับประทาน


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

รับประทานเป็นคำสุภาพเหมือนหมากับสุนัข


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใช้อะไรน่าจะได้ถ้าความหมายของภาษาของเขาเป็นแบบนี้ ขอให้เข้าใจเหมือนกัน อย่าเข้มงวดมากจนผู้เรียนรู้สึกไม่อยากเรียนแลัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย