"My brother drinks water."

แปลว่า:พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

September 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

น่าจะใช้ older brother


https://www.duolingo.com/profile/0k7HqQzM

ฉันตอบถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/InkawatSun

น้องชายของฉันดื่มน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

น่าจะใช้ older brother

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย