"The girl eats an egg."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง

September 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AshkoongMa

เด็กผู้หญิงกินไข่หนึ่งฟอง


https://www.duolingo.com/profile/liew734357

เด็กผู้หญิงหนึ่งคนกินไข่หนึ่งฟอง


https://www.duolingo.com/profile/jet550228

เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่หนึ่งฟอง


https://www.duolingo.com/profile/kas549348

ผู้หญิงคนนี้กินไข่หนึ่งฟอง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย