Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl eats an egg."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AshkoongMa

เด็กผู้หญิงกินไข่หนึ่งฟอง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/liew734357

เด็กผู้หญิงหนึ่งคนกินไข่หนึ่งฟอง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jet550228

เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่หนึ่งฟอง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา