1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Chemie nás učí o nebezpečnýc…

"Chemie nás učí o nebezpečných látkách."

Translation:Chemistry teaches us about dangerous substances.

September 22, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/hella166755

V této i minulé větě bylo pro slovo LÁTKA použito SUBSTANCE. Je možné použít i MATERIAL? Chápu, že SUBSTANCE použiji vždy v odborných textech?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.