1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We are going to establish a …

"We are going to establish a plan."

Dịch:Chúng tôi sẽ lập một kế hoạch.

September 22, 2017

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuantocdo1

plan mà dịch là dự tính thì kinh DỒI

Learn English in just 5 minutes a day. For free.