"We are going to establish a plan."

Dịch:Chúng tôi sẽ lập một kế hoạch.

9/22/2017, 8:22:37 AM

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuantocdo1

plan mà dịch là dự tính thì kinh DỒI

9/22/2017, 8:22:37 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.