Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to establish a plan."

Dịch:Chúng tôi sẽ lập một kế hoạch.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuantocdo1

plan mà dịch là dự tính thì kinh DỒI

10 tháng trước