"She walks."

แปลว่า:เธอเดิน

September 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kSugarSuga

น่าจะใช้คำว่า เธอ แทน เค้านะ


https://www.duolingo.com/profile/0Axi10

สับสนไม่ถูกสักอย่าง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย