"I think I know the answer."

แปลว่า:ฉันคิดว่าฉันรู้คำตอบ

September 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/twinboy2

ตอบถูกเเล้ว เเต่ก็ยังผิด

September 22, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย