Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The internet"

แปลว่า:อินเทอร์เน็ต

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

เครือข่าย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา