"What are you trying to do?"

แปลว่า:คุณกำลังพยายามทำอะไร

September 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

คุณกำลังพยายามทำอะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย