Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The elephant eats the apple."

แปลว่า:ช้างกินแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhLs5CLVqu3

ทำไม ไม่แปลว่า ช้างคัวนี้กินแอปเปิ้ลลูกนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา