Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Does the room have a telephone?"

Dịch:Căn phòng có điện thoại không?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tmpqD6

Chịu k nghe dc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTrngHi5

Câu như lz

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ElizaMin2

???????

2 tháng trước