Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has an elephant."

แปลว่า:เธอมีช้างตัวหนึ่ง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pond785489

ระวังให้ดีนะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jojoe175730

เธอมีงวงวะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา