"I eat breakfast."

แปลว่า:ฉันกินข้าวเช้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mai-mut

เเ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Zeratol
Zeratol
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5
  • 3
  • 2

ต้องใช้ ฉัน เว้ย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Dreammy11

ใช้ฉันสิ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย