"We are not men."

แปลว่า:พวกเราไม่ได้เป็นผู้ชาย

September 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YukihiraBM

We are not men We are not man ตอบ men ให้ผิดเป็น man ตอบ man ให้ผิดเป็น men สรุปสุ่มถูกผิดสินะเกมนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย