1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "Hij leest jou het menu voor."

"Hij leest jou het menu voor."

Vertaling:He reads you the menu.

April 2, 2014

1 opmerking


https://www.duolingo.com/profile/Jesse_2431

Fout bij het antwoord: herkent "th" niet als typfout, had "the" moeten zijn

Learn English in just 5 minutes a day. For free.