"We eat cheese and they eat fish."

แปลว่า:พวกเรากินเนยแข็งและพวกเขากินปลา

September 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nidtaya

คำที่ให้มามันไม่มีให้ตอบ


https://www.duolingo.com/profile/AritsaraUp

กูก็ตอบถูกป้ะอิโค้ยยย


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

พวกเรากินเนยแข็ง และ พวกเขากินปลา


https://www.duolingo.com/profile/Ople16

ตอบถูกแล้วแต่เสือกไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/OvanofHenr

ฟังแล้วเสียงสั่นๆ


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

พวกเรากินเนยแข็ง และ พวกเขากินปลา . ตอบแบบนี้ไม่ถูกหรือ หรือเว้นวรรคไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/aitsarapon

เว้นวรรค มั่งครับ


https://www.duolingo.com/profile/D5wU6

ฉันว่าคำตอบถูกน้ะ แต่ทำไมบอกผิด.งง.น้ะ


https://www.duolingo.com/profile/sTingOppa

พวกเรากินเนยเเข็งและพวกเขารับประทานปลา


https://www.duolingo.com/profile/arut363542

ตอบถูกแล้วแต่มันผิด


https://www.duolingo.com/profile/Fern876331

ตอบถูกแล้วนะคะทำไมถึงบอกว่าผิด555


https://www.duolingo.com/profile/milkky17

ตอบถูกแล้วทำไมบอกผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/SbcC944677

คือตอบถูกเเล้ว เเต่บอกว่าผิด เอ้างง?? เเก้ไขให้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/C5yN8

ตอบไปและ


https://www.duolingo.com/profile/JOAN5001

กูตอบถูกมันบอกไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/wJw915

ก็ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/pen997184

พวกเรากินเนยแข็งและพวกเขารับประทานปลา.


https://www.duolingo.com/profile/Min770615

ตอบถูกแล้วทำไมผิดว่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย